NEDEN? NİÇİN? NASIL?
Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?

(Fatır 37)