T-sql sayesinde, veritabanınızda bulunan tablo ve tablo içerisinde yer alan kolonlarınızı listeleyebilirsiniz. Aynı zamanda sysobjects.xtpye parametresini değiştirerek Stored Procedure gibi diğer objeleri de listelemeniz mümkün olacaktır.

Tablonuzdaki kolonlara veya veritabanızdaki objelere göre uygulama veya Sql tarafında dinamik sorgu ve methodlar yazmak için bilinmesi gereken bu sorguyla ilgili örnek aşağıdaki gibidir...

SELECT     ( CASE sysobjects.xtype
             WHEN 'U' THEN 'Table'
             WHEN 'P' THEN 'Stored Procedure'
             END )            AS ObjectType,
            sysobjects.name   AS ObjectName,
            syscolumns.name   AS ObjectDetailName,
            systypes.name     AS DataType,
            syscolumns.length AS DataLength          
FROM        sysobjects
JOIN        syscolumns
            ON sysobjects.id     = syscolumns.id
            AND sysobjects.xtype = 'U'  --(U:Tables, P:StoredProcedures)
JOIN        systypes
            ON syscolumns.xtype  = systypes.xtype
            AND systypes.status  = 0
ORDER BY    sysobjects.id, syscolumns.colid