Bu makalede t-sql ile pivot kullanımını göreceğiz. Fakat bunun öncesinde pivot table nedir ve ne amaçla kullanılır bunu bilmekte yarar var.

Hepimizin bildiği gibi bir tablo satırlardan ve sütünlardan oluşan veri kümesidir. Fakat yüzlerce satırdan oluşan bu verilerin kolay analiz edilebilmesi ve bir bakışta bize bir fikir verebilmesi için verileri grafiğe dökme veya bazı kriterlere göre gruplama gibi bazı işlemler yaparız.
Örneğin ay, yıl, adet bilgilerini içeren bir satış tablosunun yıl bazında toplam satış adedini vermesi için yıl bazında gruplanması gibi. Fakat yaptığımız bu gruplama bile bazen binlerce satırlık verinin analiz edilebilmesi için yeterli olmaz. Bu noktada satır sayısını azaltıp sütün saysını çoğaltmak gibi bir method izlenir. Raporlama konu başlığı altında Matris Rapor olarak geçen bu konu, Excel ve Databasede karşımıza Pivot Table olarak[......]